Thanh toán

Thanh toán

Hình thức thanh toán

Lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp với quý khách hàng

Tài khoản công ty

Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đại Gia
• Số tài khoản: 049.1000.106.292
• Vietcombank chi nhánh Thăng Long
(Lựa chọn hình thức thanh toán này nếu quý khách lấy hóa đơn VAT)

Tài khoản cá nhân

• Người thụ hưởng: Hoàng Thế Hùng
• Số tài khoản: 049.1000.106.107
• Vietcombank chi nhánh Thăng Long
(Vui lòng ghi rõ tên đại lý trên nội dung thanh toán)